دوره ویژه شرکت ها

موسسه نور علم با برگزاری کلاس های متنوع حضوری و آنلاین،نیاز شرکت ها و سازمان های بزرگ را در جهت داشتن کلاس های عمومی و تخصصی آموزش زبان انگلیسی تجاری ویژه مدیران محترم عامل ،مدیران ارشد،کارکنان و کارمندان سازمان ها ،وزارتخانه ها ،شرکت ها  و کارخانجات ،مراکز دانشگاهی ،آموزشگاهی و…پاسخگو باشد.

دوره ویژه شرکت ها