آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان

انگلیسی ‌زبانی جهانی و بین‌المللی است که برای امور مهم زندگی خود به آن نیاز داریم؛ از جمله زمان استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، مسافرت به کشورهای مختلف، تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسه‌های سراسر جهان.

 آموزش زبان به نوجوانان نه تنها باید با در نظر داشتن تفاوت‌های رفتاری این بازه سنی و حفظ کیفیت آموزش باشد بلکه باید همراه با ایجاد انگیزه‌ی مستمر و حفظ توجه دانش‌آموزان باشد و فراگیری زبان انگلیسی در نوجوانی بسیار ساده‌تر از سن بزرگ‌سالی است در واقع نوجوانان قابلیت‌ها و توانایی‌های بیشتری نسبت به بزرگ‌سالان در یادگیری دارند.

 

انگلیسی برای نوجوانان
انگلیسی برای نوجوانان

ویژگی‌های کلاس زبان نوجوانان

  • محتوای پروژه محور
  • ارائه مدرک معتبر
  • منابع به‌روز و متناسب
  • تمرکز بر مکالمه