دوره T.K.T

آزمون T.K.T یا  Teaching Knowledge Test  یکی دیگر از آزمون های معتبر دانشگاه کمبریج انگلستان است. این آزمون میزان مهارت دبیران زبان انگلیسی را در ابعاد مختلف ارزیابی میکند و بیشتر برای تشویق معلمان، دبیران  و اساتید زبان انگلیسی به پیشرفت در حرفه خود طراحی شده است.

این آزمون می تواند اعتباری برای تدریس شما و افزایش فرصت های شغلی باشد.

این دوره  به شما کمک می کند تا در زمینه های مختلف تدریس مثل روش های مختلف تدریس، روش استفاده از منابع، طراحی و برنامه ریزی دروس و روش های مدیریت کلاس ارتقا پیدا کنید.

 

دوره TKT

این دوره به ماژول های متفاوتی تقسیم می شود. شما میتوانید  با توجه به الویتتان در تمامی ماژول ها و یا فقط در تعدادی از آنها شرکت کنید. ماژول های اصلی برای سنجش پایه ای اصول آموزش زبان انگلیسی طراحی شده اند که شامل ۳ ماژول می باشد.

 

ماژول ۱- پیشینه یادگیری و تدریس زبان

این ماژول، واژگان و مفاهیم زبان انگلیسی، پیش زمینه های لازم برای یادگیری زبان انگلیسی و فعالیت ها و شیوه هایی برای آموزش زبان انگلیسی را مورد سنجش قرار می دهد.

 

ماژول ۲- برنامه ریزی درسی و استفاده از منابع برای آموزش زبان

در این ماژول، شما باید مهارت و دانش طرح ریزی آموزشی و درسی و چگونگی استفاده از منابعی که به شما در ایجاد طرح درسی کمک میکنند، داشته باشید.

 

ماژول ۳- مدیریت فرآیند آموزش و یادگیری

در این بخش، زبان مدرس و نحوه مدیریت کلاس مورد سوال قرار می گیرد.

دانش تدریس در این آزمون با تست هایی هدفمند ارزیابی می شود که مدیریت آزمون را برای شما آسان تر می کند.

آزمون T.K.T ماژول های تخصصی بیشتری نیز دارد که می توان آنها را جداگانه انتخاب کرد و یا به ماژول های اصلی اضافه کرد.

 

 ماژول CLIL- Content and Language Integrated Learning 

در این قسمت، مفاهیمی مثل دانش تدریس و یادگیری زبان انگلیسی، تفکر و مهارت های زبانی در برنامه درسی، چگونگی برنامه ریزی درسی، دانش استراتژی های تدریس و چگونگی ارزیابی از شما سوال خواهد شد.

 

ماژول YL- Young Learners

ماژول YL به مورادی مثل دانش تدریس به کودکان، برنامه ریزی درسی برای کودکان، استراتژی های تدریس و چالش های یادگیری زبان کودکان اشاره دارد.