دوره تربیت مدرس T.T.C

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی Teacher Training Course (TTC) نورعلم، دوره جامع و منحصر به فرد تربیت مدرس زبان انگلیسی است  که با هدف توانمندسازی افراد علاقه مند به حوزه آموزش زبان و در جهت کمک به اشتغال زایی توسط موسسه نورعلم طراحی شده است.

دوره TTC