دوره های فقط مکالمه

ممکن است شما هم از آن دسته افرادی باشید که با استفاده از کتاب‌ها و دیکشنری‌ها، حجم زیادی از لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی را به خاطر سپرده اید اما مهارت مکالمه شما بهتر نشده است وهربار موقعیتی برای حرف‌ زدن به زبان دوم برایتان فراهم می‌شود قادر به استفاده از آموخته‌های خود نیستید.

در این دوره تمرکز بر روی بهبود مکالمه با توجه به اهداف و سبک های یادگیری شما و با استفاده از منابع به روز و جذاب است.با شرکت در این دوره می توانید از لذت صحبت و ارتباط به زبان انگلیسی شگفت زده شوید!.

دوره های مکالمه