آزمون آزمایشی ماک آیلتس

ماک آیلتس نمونه ای شبیه سازی شده  از آزمون آیلتس است که امکان سنجش دقیق نمرات در آزمون استاندارد را بدون پیچیدگی های ثبت نام آزمون آیلتس رسمی و با هزینه ای بسیارکم فراهم میکند.

یا باتوجه به هزینه بالای آزمون آیلتس و در نظر گرفتن این نکته که در صورت عدم کسب رتبه مورد نظر در آزمون اصلی،چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مالی،معمولا جای جبران باقی نمی‌ماند،حضور در آزمون شبیه سازی شده ماک آیلتس،قبل از آزمون اصلی،اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا می‌کند.

کارگاه تک مهارتی آیلتس