کارگاه تک مهارتی آیلتس

این کارگاه ها با استفاده از مجربترین اساتید آموزشگاه نورعلم با تمرکز بر یکی از مهارت های اصلی آزمون آیلتس ( Listening, Reading, Writing, Speaking) برگزار می‌گردند.

کلاس آموزش آیلتس